Onze missie

Hersenwerk voor konijnen biedt een frisse kijk op konijnen als huisdier. Hun intelligente, grappige en creatieve eigenheid staat centraal en stimuleert mensen veel verder te kijken dan de, vaak eenzijdige, benadering van het konijn als knuffeldier. Met Hersenwerk verbinden we mens en konijn  waarbij het welzijn en welbevinden van de konijnen de basis is.

Onze visie

Met Hersenwerk voor konijnen geven we handvatten aan mensen om hun konijnen nog beter te leren kennen. Met Hersenwerk gaan mens en konijn in gesprek. Het opnieuw kijken naar wat het konijn vertelt, waar hij behoefte aan heeft en wat zijn voorkeuren zijn, maakt het mogelijk met een konijn een diepe band op te bouwen, gebaseerd is op wederzijds respect.