Bij Hersenwerk voor  Konijnen staat het welzijn van het konijn op de eerste plaats.
Een van de eerste levensbehoefte van konijnen, naast drinken, eten en slapen is gezelschap.
Konijnen leven van nature samen.

Hoewel bij Hersenwerk zoveel mogelijk gewerkt wordt om aan de natuurlijke behoeftes van een konijn
tegemoet te komen (Wat doet Hersenwerk), is Hersenwerk alleen niet voldoende om je konijn gelukkig te maken.

Daarom adviseren we dat je konijn altijd minimaal één konijn (liever meer) als permanent gezelschap heeft.

Konijnen leven samen

Van nature leven konijnen in groepsverband (kolonie) in een konijnenburcht.
Ze leven en eten samen, houden om de beurt de wacht en waarschuwen hun groep voor gevaren.
Daarnaast slapen ze naast elkaar om geborgenheid te kunnen voelen én elkaar warm te houden.
Konijnen zorgen voor elkaar door elkaar te wassen en te verzorgen.
Konijnen hebben vriendjes en vaak ook een vaste partner, waarmee ze een leven lang een koppel  vormen. Als de partner van een koppel sterft, vertoont het achtergebleven konijn alle kenmerken van rouw en elk konijn rouwt op zijn of haar eigen manier.
Gelukkig steunen de andere leden uit de kolonie het rouwende konijn.
De interactie tussen konijnen is intensief en onlosmakelijk verbonden met hun welbevinden.

Konijnen zijn ook prooidieren: het leven in een  groep leven verhoogt de individuele overlevingskansen maar ook die van de groep doordat ze elkaar waarschuwen bij gevaar.
Konijnen overleven dankzij hun groep!

Huiskonijn

Hoewel het huiskonijn gedomesticeerd is, zijn de  instincten en behoeftes niet verdwenen.
Zo zal een konijn dat alleen is, meer op zijn hoede zijn –  ook tijdens het Hersenwerken – dan wanneer er ook een ander konijn in de buurt is.

Biologisch is er wel verschil tussen wilde en gedomesticeerde konijnen.
Wilde konijnen hebben bijvoorbeeld grotere hersenen dan onze huiskonijnen waardoor ze sneller op gevaar zullen reageren dan onze huiskonijnen.
Huiskonijnen worden vaak gefokt op hun uiterlijk waardoor zij fysiek minder in balans zijn dan hun wilde soortgenoten.

Er zijn dus verschillen maar ze delen de natuurlijke basisbehoeften nog steeds met hun wilde voorouders: het blijven sociale dieren, voor hun veiligheid, voor hun onderlinge banden,…

Alleen zijn

Alleen leven is voor een konijn onnatuurlijk en stressvol. Door de stress ontstaan er vaak gedrags- en gezondheidsproblemen.
Doordat de kracht van de groep wegvalt, zijn konijnen volledig aangewezen op zichzelf in deze wereld vol gevaren.
Wanneer een levend wezen contant blootgesteld wordt aan stress, ontstaat er een emotionele disbalans met gedrags- en zelf fysische problemen tot gevolg.
Dit geldt voor mensen maar dus ook voor konijnen.

Advies

Hersenwerk voor konijnen adviseert om konijnen altijd samen te huisvesten.
Deze tekst is gebaseerd op informatie van Konijnenadviesbureau Hopster